مشاوره ، فروش و اجرای کلیه سیستم های امنیتی ، حفاظتی ، هوشمند سازی ، دزدگیر اماکن ، خدمات شبکه و اینترنت

کنترل حضور و غیاب

کنترل حضور و غیاب : در مورد انواع سامانه هوشمند حضور و غیاب و روش کارکرد آن توضیحی اراِيه میدهیم:

تعدادی مزیت های دستگاه حضور و غیاب

1-بالا بردن راندمان کاری و کاهش هزینه
2-امکان گرفتن انواع گزارش مدیریتی
3-کاهش تخلف و سوء استفاده با رعایت حفظ شخصیت افراد
4-مديريت و پرسنل هر دو از صحت زمان هاي ثبت شده مطمئن هستند
5-محاسبه کارکرد پرسنل و حقوق و دستمزد آنها راحت تر صورت مي گيرد
6-حفظ و نگهداري و بازيابي اطلاعات به راحتي امکان پذير است
7-برنامه‌ريزي و نظارت بر تردد کارمندان و پرسنل، نيروهای ساعتی و نيمه وقت

کنترل حضور و غیاب

کنترل حضور و غیاب

این سیستم با توجه به دارا بودن قابلیت محاسبه مرخصی و مأموریت پرسنل بر اساس شیفتهای مختلف کاری ، از محاسبات دستی جلوگیری میکند.

همچنین این توانایی راداردکه علاوه بر ارایه میزان کسر کار ، تأخیر ، غیبت ، اضافه کارومرخصی ، باانواع سیستمهای حقوق و دستمزد مرتبط گردد.

انواع دستگاه های حضور و غیاب

1-دستگاه های کارتی بدون تماس
2-دستگاه های اثرانگشتی
3-دستگاه های اثر انگشتی و کارتی بدون تماس

روشهاي شناسائي و صدور مجوز

اينگونه سيستمها معمولا از روشهاي زير براي ورود و خروج استفاده ميکنند:

*شناسائي با استفاده از کارتهاي بدون تماس راديوئي

کارتهاي بدون تماس راديوئي يا RFID نسل جديد کارتهاي هوشمند هستند که خود بر دو نوع اند :

نوع اول > کارتهاي ID يا EM که داراي يک شماره شناسائي منحصر به فرد هستند و اين شماره است که توسط دستگاه کنترل دسترسي مورد ارزيابي قرار گرفته و مجوز صادر يا رد خواهد شد.

نوع دوم > کارتهاي حافظه دار که اصطلاحا MiFare گفته ميشود هستند که همانند دسته قبلي داراي يک شماره شناسائي منحصر به فرد هستند به همراه مقداري حافظه خواندني و نوشتني که مي توانند مقادير مختلف اطلاعات را با راهکارهاي امنيتي ويژه نگهداري کنند.

مهم : به همين دليل امکان انديشيدن تدابير امنيتي در اينگونه کارتها بيشتر است.

برخی از خصوصیات

1-دارای حافظه بسیار زیاد جهت ثبت اثر انگشت و ثبت تردد افراد
2-مدیریت و نظارت کامل بر ورود و خروج و میزان کارکرد پرسنل
3-تعریف انواع تقویم‌‌کاری، که برای هر تقویم می‌توان جداگانه تعطیل رسمی، تعطیل آخر هفته، تعطیل توافقی، رخدادها و مناسبتهای تاریخی را تعریف کرد.

سيستم های حضور و غياب اثر انگشتی يکی از مهمترين نوع از انواع سيستمهای حضور و غياب است.

اين ساعتها که بر مبنای تطابق اثرانگشت فرد با نمونه موجود قبلی زمان ورود يا خروج را ثبت میکند موجب کاهش برخي تخلف ها ميگردد.

در مواقعی که فردی کارتش را همراه نداشته باشد و يا گم کند در ساعتهای اثرانگشتی مشکلی پيش نخواهد آمد، زيرا در انواع اثرانگشتی-کارتی در صورت همراه نداشتن کارت ميتوان از کد و اثرانگشت براي ثبت ورود و خروج استفاده کرد.

يکی ديگر از مزايايي که اين سيستم ايجاد ميکند کاهش و حذف هزينه چاپ کارت است که در انواع کد و اثر انگشت يا فقط اثرانگشتی رفع شده است.

سنسور اثرانگشت اين سيستم در دو نوع خازنی و نوری موجود است.

هر کدام خصوصيات منحصر به فردی را دارا هستند.

نوع خازنی، حساس به انگشت فرد زنده است و قابليت تغيير حساسيت نسبت به اثرانگشتهای مختلف را داراست.

سنسور اثرانگشت نوری (Optical) از نوع سنسورهای ضد خش هستند و در اغلب ادارات و مجموعه های بزرگ مورد توجه بسياری قرار گرفته اند.

مزاياي استفاده از سيستم هاي حضور وغياب

 • امکان گرفتن انواع گزارش براي مديريت وجود دارد
 • امکان تقلب و دستکاري در ساعتهاي ورود و خروج از بين ميرود
 • محاسبه کارکرد پرسنل و حقوق و دستمزد آنها راحت تر صورت ميگيرد
 • تعريف انواع تقويم‌‌کاري، که براي هر تقويم ميتوان جداگانه تعطيل رسمي، تعطيل آخر هفته، تعطيل توافقي، رخدادها و مناسبتهاي تاريخ را تعريف کرد
 • تعريف انواع شيفتهاي کاري از جمله شيفت هفتگي، گردشي(نوبت کاري)، شيفت آزاد، شيفت بدون محدوديت.

قابل ذکر است براي هر شيفت علاوه بر زمان ورود و خروج روزانه، مي‌توان مشخصات ديگري متناسب با نوع شيفت تعيين نمود.

از جمله مشخصات اضافه‌کاري، شب‌کاري، تعطيل رسمي، تعجيل و تأخير، مجاز به اضافه کاري اول وقت يا آخر وقت يا بين زمان ذکر شده در اين شيفت است يا نه.

اگر هست براي هر کدام محدوديت ميزان اضافه‌کاري نيز قابل تعيين است و …

کليه موارد مربوط به مرخصيها در سيستم ديده شده است، درخواست انواع مرخصي ساعتي و يا روزانه، درخواست لغو و يا اصلاح مرخصي، تهيه مرخصي ساعتي به صورت گروهي، صدور حکم مرخصي روزانه به صورت انفرادي و گروهي، محاسبه مانده مرخصي، خريد مرخصي.

کليه موارد مربوط به مأموريتها در سيستم ديده شده است، حالات مختلف انواع درخواست مأموريت مانند ساعتي، روزانه، داخل کشور، خارج از کشور، برون‌شهري بازگشت از مأموريت همچنين حکم مأموريت، لغو حکم مأموريت، درخواست اصلاح مأموريت در سيستم گنجانده شده است.

امکانات کلي سيستم حضور و غياب

 • تعيين سطح دسترسي کاربران سيستم
 • امکان ثبت و ويرايش کليه مشخصات پرسنل
 • امکان تعريف پرسنل ساعتي و انجام محاسبه ويژه خودشان (ساعت و کارکرد)
 • تعريف تعطيلات خاص براي آن دسته از گروههاي کاري که از تقويم سازماني استفاده نمي کنند.
 • امکان اتصال نرم افزار به انواع دستگاه بصورت online يا offline
 • محاسبات اتوماتيک سالهاي کبيسه و تعريف تعطيلي ها
 • امکان تعريف تقويم ساليانه ويژه هرسازمان : تعريف سال مربوطه ، مشخص کردن روزهاي غير تعطيل و تعطيل
 • امکان اصلاح ساعت ورورد و خروج و همچنين نوع ورود و خروج
 • امکان اصلاح ورود و خرو ج هاي زائد
 • امکان تنظيم دکمه هايFUNCTIONAL دستگاه براي انواع ورود و خروج
 • امکان ثبت انواع مرخصي و محاسبات مربوط به آن