فروشگاه تمام عرض

حق امتیاز استفاده از سرویس تلفن ثابت

حق امتیاز خط تلفن ثابت هوشمند برای شماره های عادی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

تعرفه کانال

تعرفه مکالمه

نرخ مکالمات بین الملل برای هر کشور متفاوت و بر مبنای مصوبات سازمان تنظیبم مقررات و رادیویی کشور می باشد.

بسته های اعتباری

جهت ثبت نام به ما ایمیل بزنید یا با شماره ۳۲۳۶۲۳۴۷-۰۷۱ / ۰۹۳۳۷۱۱۹۱۰۶ تماس بگیرید.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید